KASKO

1- ÇARPMA VE ÇARPIŞMA HASARLARI

Yapılması Gerekenler;

*Kaza Tespit Tutanağı doldurularak kaza fotoğraflarının her açıdan çekilmesi,

*Çekici hizmeti için bizi ya da poliçenizin bulunduğu sigorta şirketini arayarak ihbarda bulunulması,

*Aracın ilgili sigorta şirketinin anlaşmalı servisine götürülmesi,

*En kısa zamanda gerekli evrakların aracın götürüldüğü servise, sigorta şirketine veya acenteliğimize ulaştırılmasıdır.


Hasar Durumunda Gerekli olan Evraklar;

*Kaza tespit tutanağı, olay yeri fotoğrafları, aracın detaylı hasar fotoğrafları

*Zabıt var ise, alkol raporu tasdikli örneği-Zabıt yok ise, karşı tarafın kusurunu kabul ettiğine dair beyanı *Ruhsat fotokopisi

*Ehliyet fotokopisi

*Ruhsat sahibine ait IBAN


2- ARACIN ÇALINMA HASARI

Yapılması Gerekenler;

*Aracın çalındığına dair zabıt tutturun,

*İlgili sigorta şirketine ve acenteliğimize çalıntı bildiriminde bulunun

*Aracın 30 gün içerisinde bulunmaması durumunda gerekli olan evrakları acenteliğimize iletin.


Hasar Durumunda Gerekli olan Evraklar;

*Karakol müracaat tutanağı tasdikli örneği

*Oto Hırsızlık Masası’ndan bulunamadı yazısı tasdikli örneği

*Çalıntı kaşeli ruhsat aslı (alınamadığı durumlarda ilgili şubeden çalıntı belgesi getirilmelidir)

*Vergi dairesinden ilişik kesme yazısı

*Maliye'den kaydın silindiğine dair yazının tasdikli örneği

*Aracın asıl ve yedek tüm anahtarları

*Aracın üzerinde rehin, haciz, vb. borçlar varsa araç sahibi tarafından kaldırılması

*Ruhsat sahibine ait IBAN *Araç çalınması hasarlarına özel şirketimiz yetkililerine verilen özel vekaletname aslı

*Araç üzerinde OGS veya HGS varsa iptal edildiğine dair ilgili banka veya kurumdan iptaline ilişkin birim kaşeli belge; yoksa olmadığına dair beyan

*Aracın trafik belgeleri (vergi kağıtları, taşıt pulları, faturası vb.)


PAYLAŞ