SAĞLIK

Hasar Durumunda Gerekli olan Evraklar;

*Tedavi Masrafları Talep Formu

*Tanı ve/veya tedavi masrafları fatura asılları

(Tüm fatura veya serbest meslek makbuzlarında doktor kaşesi bulunmalı ve doktorun uzmanlık alanı belirtilmelidir.)


PAYLAŞ