SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI
Seyahat sağlık sigortası yurt içine, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruma altına alır. Seyahatinizde yaşayacağınız, ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi, sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli, sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakli, vefat eden sigortalının naklini kapsayan bir üründür.

Ana Teminatlar:

  • Acil durumlarda ayakta veya hastane yatarak tedavi harcamaları
  • Sigortalının tıbbi nedenlerle nakli
  • Cenazenin yurda nakli
  • Sigortalının vefat ettiği yerde defin için yapılan harcamalar


Ek Teminatlar:

  • Seyahatin İptali / Yarıda Kesilmesi
  • Bagaj Gecikmesi / 12 saat sonrası
  • Pasaport Kaybı
  • Bagaj Kaybı (Havayolu için geçerli)
  • Amatör kayak sporu için
PAYLAŞ