HAYVAN HAYAT SİGORTASI

BÜYÜKBAŞ - KÜÇÜKBAŞ KÜMES HAYVANLARI HAYVAN HAYAT SİGORTALARI 

Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı büyükbaş, küçükbaş veya kümes hayvanlarında meydana gelen zararlar karşılanır.


Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilen haller sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler nedeniyle sigorta ettirenin doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Teminatlar

  • Hayvan hastalıkları (aşağıda belirtilen hastalıklar hariç) ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale
  • Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması
  • Yangın veya infilâk
  • Teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski


PAYLAŞ