NAKLİYAT SİGORTASI

Nakliyat Sigortası ürünümüz ile bir malın taşıma aracı ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz.

Gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla taşınan mallar bu sigorta ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunda teminat altına alınır.

Bu sigorta ile bir malın bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fizikken zarar görmesi teminat altına alınır.
Nakliyat sigortalarında üç farklı teminat alınabilir.

Bunlar:

TAM ZİYA

Malın sevki esnasında oluşacak bir kaza neticesinde, yükün tam hasara uğramasıdır.

DAR TEMİNAT

Malın sevki esnasında, oluşabilecek bir kaza (Çarpışma, yanma, devrilme gibi) sonucu taşınan malın hasar görmesi.


GENİŞ TEMİNAT (ALL RISKS)

Tüm riskler teminat altında. Kaza sonucu oluşacak hasarlar, yanma, malın araç kasası içinde yatma vb. nedenlerle hasarlanması, hırsızlık gibi teminatları içermektedir. Bu teminat ancak kapalı kasalı bir araçla sevkıyatın yapılması halinde veya gemi ve uçak gibi araçlarla sevkıyatın olması halinde geçerlidir. Malın araca yüklenmesi ve boşaltılması halinde oluşabilecek hasarlar da teminat altındadır. Terör, Savaş gibi teminatlar ise ek olarak alınabilir.PAYLAŞ